Home — 1
Image is not available
Image is not available
Ver­bou­wen of ver­ko­pen?
Voor het­zelf­de geld(t) ook levens­loop­be­sten­dig wonen 
Ver­bou­wen of ver­ko­pen?
Voor het­zelf­de geld(t) ook levens­loop­be­sten­dig wonen 
Home — 2
Image is not available
Image is not available
Maak je huis nog
comfortabeler!
Voor nu EN in de
toe­komst.
Maak je huis nog comfortabeler!
Voor nu EN in de toekomst. 
Home — 3 — copy — copy
Image is not available
Image is not available
Maak je huis nog toegankelijker voor gasten. Ga voor een drempelvrij huis!
Maak je huis nog toegankelijker voor gasten. Ga voor een drempelvrij huis!
previous arrow
next arrow

Levens­loop­be­sten­dig wonen Kerkrade

Het toe­gan­ke­lijk, com­for­ta­bel en vei­lig maken van een woning noe­men we ook wel het levens­loop­be­sten­dig maken van een woning. Een levens­loop­be­sten­di­ge woning is geschikt om gedu­ren­de alle fases van uw leven in te blij­ven wonen, ook wan­neer uw hui­di­ge omstan­dig­he­den ver­an­de­ren door bij­voor­beeld ouder­dom, een ziek­te of een han­di­cap. Het levens­loop­be­sten­dig maken van een woning kan zowel bij nieuw­bouw als bij bestaan­de bouw.

Denk hier­bij aan:

  • De breed­te en hoog­te van door­gan­gen en deuren
  • Door­lo­pen­de vloe­ren zon­der drempels
  • Moge­lijk­he­den om een ruim­te te trans­for­me­ren van bij­voor­beeld speel­ka­mer naar stu­deer­ka­mer tot uit­ein­de­lijk slaap­ka­mer met inloop­dou­che. De ruim­te kan zo voor iede­re levens­fa­se wor­den gebruikt.
  • De inzet van huis­au­to­ma­ti­se­ring om func­ties van uw huis auto­ma­tisch en op afstand te kun­nen besturen.