Innic

ont­wer­pen van ruimte

Onze ont­wer­pen zijn mooi in vorm en mate­ri­aal. Maar min­stens zo belang­rijk is dat ze slim inge­deeld zijn, goed door­dacht én toe­komst­be­sten­dig. Hier­door hoeft u niets van uw woon­ple­zier op te geven als u min­der goed ter been raakt of zorg nodig hebt.

Laat u ver­ras­sen en inspi­re­ren met een fris­se kijk op ruim­te­lij­ke inde­ling, en een ver­ta­ling van uw idee­ën naar oplos­sin­gen waar u zelf wel­licht nooit zou zijn opgekomen.