Jong & Jong

Make­laars en Taxateurs

Mijn naam is: Lam­bert Joos­ten van Jong & Jong Make­laars en Taxa­teurs mijn exper­ti­se­veld is Taxe­ren van wonin­gen en bedrijven. Groot inzicht in bouw­kun­di­ge aan­pas­sin­gen t.b.v. Leef­baar­heid en func­ti­o­na­li­teit van de woning .

Waar­om ver­bou­wen? Het maxi­ma­le leef com­fort halen uit uw woning. Men­sen laten zien wat moge­lijk is met hui­di­ge technieken