Sij­bers

bouw- en timmerbedrijf

Van het oor­spron­ke­lij­ke tim­mer­be­drijf dat we ooit waren, zijn we uit­ge­groeid tot een modern all­round bouw­be­drijf, gespe­ci­a­li­seerd in ver­bou­wing, reno­va­tie en onder­houd. Vak­man­schap staat bij ons altijd voor­op. Daar­naast onder­schei­den wij ons met een aan­tal spe­ci­a­li­sa­ties: Beden­kers & makers, Blij­ven wonen en Groen dus!

Woon­wen­sen ver­an­de­ren. In elke levens­fa­se. Wat uw woond­room ook is, wij hel­pen u om uw plan­nen toe­komst­be­sten­dig te maken. Zodat u nu de bete­re keu­zes kunt maken waar­van u straks nog vele, vele jaren kunt genieten.